Pagina afdrukken

Projecten

Projecten

Desa Les  is gelegen in Noord Oost Bali, in het district Buleleng en heeft een inwoners aantal van  7920 personen, waarvan ca. 1000 kinderen.

Het gebied staat nu bij de overheid bekend als zijnde “arm”, maar onderneemt weinig actie om de economie te verbeteren. De overheid richt zich voornamelijk op Zuid Bali, waar dan ook de buitenlandse toeristen massaal naar toe trekken onder de noemer van “het paradijs”.

Joep Berndsen heeft in mei 2013 Desa Les bezocht om op verzoek van de Stichting de aanvragen te inventariseren.

Aangevraagde projecten

1.       Renovatie oude schoolgebouw (verslag Joep Berndsen dd mei 2013)

Het scholencomplex van Les, genaamd de scholen van Butiyang (wijk), zijn hoog in de bergen gelegen.  Een gebouw is nieuw gebouwd in het jaar 2011 en verkeerd in goede staat.

Het andere gebouw is veel ouder en verkeerd in een slechte  toestand.   Als het regent lekt het dak en dan zitten de kinderen niet droog in de klassen. Daarnaast is het optrekkende vocht in de buitenmuren een slopend probleem. In totaal krijgen ieder dag een 110 tal kinderen hier lager-onderwijs  in de leeftijd van 6 tot 13 jaar.   In het algemeen is geconstateerd dat  er te weinig schoolbanken aanwezig zijn en in een erg slechte staat verkeren. Het gebeurd wel dat er iemand door zijn stoeltje zakt. Het school meubilair is dus dringend aan vernieuwing  toe! De meeste kinderen krijgen al zittend op de grond les. Hetzelfde verhaal geldt ook voor de schoolborden, krijt houdt er praktisch niet op. Daarnaast maken op dit moment een 110 tal kinderen gebruik van slechts 2 toiletten, welke in zeer slechte staat verkeren.

eindconclusie:
renovatie oude gebouw, dak en wanden € 12.000,-
nieuwbouw 4 toiletten in groepsverband            € 3.000,-
les materiaal, krijt, schriften etc     € 250,-
schoolborden  groot 6x      € 450,-
zitplaatsen (schoolbanken) kinderen  110 stuks             € 2.750,-

school gebouw school kinderen

2. Continuering tandheelkundige hulp (verslag Joep Berndsen dd mei 2013)

De  overheid levert geen enkele bijdrage  aan tandheelkundige hulp.  Gezegd moet worden dat er wel een organisatie van tandheelkundigen in het land is. Deze organisatie verleent wel degelijk hulp, maar wel tegen betaling en daar wringt nu de schoen! Gevolg:  de inwoners gaan niet naar de tandarts en komen in de medische kliniek met regelmaat een paracetamol halen om hun pijn tijdelijk te verzachten!

De Stichting Help Desa Les Bali  heeft  eind jaren ‘90 contact gezocht met Max, dhr.J.Slagter in Nederland. Dat had als gevolg dat er een tandarts stoel met de benodigde  instrumenten werd geïnstalleerd in de kleine medische kliniek van Les.   

Allereerst dient er degelijke en goed bruikbare  tandarts uitrusting aangeschaft te worden.Bij nadere informatie is gebleken dat in Jakarta alles te verkrijgen is.  Vervolgens zal een tandarts bereidt moeten zijn om op basis van “vrijwilligheid” de nodige hulp aan de inwoners van Les te geven. Twee deskundige tandarts assistenten woonachtig in Les en omgeving en zijn beschikbaar. Na onderzoek is gebleken dat tijdens het  tijdelijk verblijf van de arts, deze zijn eigen onderkomen heeft in Resort   www.poincianaresortbali.com,    Dit Resort wordt gerund door Balinezen, een goed onderkomen met goede service en gelegen aan de kust.

Een van de bestuursleden van het landelijk overkoepelend  tandartsenorgaan in Indonesië heeft toestemming gegeven aan de Stichting,  met name Dhr.Charlès Jacobs,  voor de inbreng van tandheelkundige hulp door buitenlandse tandartsen  met  bestemming Desa Les.

Eindconclusie;
aanschaf nieuwe tandartsenstoel met benodigde apparatuur  €  10.000,-

tand5  tand4  tand3

3        Gebruik computers en computerles (verslag Joep Berndsen dd mei 2013)

In een bestaande woning gelegen aan de Gang 1 in Les  wordt door een lerares les gegeven  aan kinderen.   Deze lerares probeert jonge mensen met een computer om te leren gaan. Eenvoudig lesgeven in Word-Excel-Windows office   Als bevoegd docent mag zij officiële certificaten van bekwaamheid  verstrekken,  dit alles gaat in fasen. De kosten van de docent bedragen  900.000 Rph per maand is gelijk aan  € 72,-.  Deze kosten worden maandelijks door de Stichting gedragen. Er bestaat geweldige belangstelling onder de jeugd om de lessen te mogen volgen,  daarom zijn er wachtlijsten opgemaakt! Lang  geleden zijn enkele afgedankte computers gratis aan Charlès  geschonken. Deze computers zijn nu hopeloos versleten en is het nu de hoogste tijd dat de computers vervangen gaan worden. Er is een offerte van een computerbedrijf in DenPasar dat de aanschaf van een tiental nieuwe computers en een gezamenlijke printer een investering van € 3.500,= zal gaan kosten.

  1. Eindconclusie:

aankoop-investering    €  3.500,-

4. Vervolg onderwijs na lagere school (verslag Joep Berndsen dd mei 2013)
Op dit moment worden door de Stichting Help Desa Les Bali na een zeer strenge selectie, 68 kinderen financieel ondersteunt, om hun studie in het hoger technisch onderwijs of op universiteit  niveau  te kunnen volgen.  Hiervoor stelt de Stichting iedere maand een totaal bedrag  € 1.296,- ter beschikking.   Op jaarbasis is hier een bedrag van   €  15.552,-  mee gemoeid. Om jonge  mensen uiteindelijk van de armoede status te verlossen, is het van het grootste belang dat zij een goede studie /opleiding gaan volgen! Een 400-tal kinderen wachten totdat zij aan de beurt zijn! Van essentieel belang is dat dit onderwerp bijzondere aandacht krijgt, zodat nog meer kinderen  het vooruit zicht hebben op een rooskleurigere toekomst. Het streven van de Stichting is om in het jaar 2013 minimaal het aantal kinderen welke financieel ondersteunt  moeten worden, te verdubbelen zodat ook zij kunnen studeren! Een stevige financiële injectie is daarom zeker welkom!

eindconclusie: verdubbeling op jaarbasis-investering  €  15.552,-

5. Verbindingsweg van Les naar Sawan (verslag Joep Berndsen dd mei 2013)

Vanuit Sawan, gelegen aan de andere zijde van de bergmassieven,  wordt  door de plaatselijke bevolking een verharde weg aangelegd. Deze weg wordt in de toekomst als verbindingsweg met Desa Les gezien. De Gemeente van Les heeft hier geen geld voor. Nu is afgesproken met de bewoners dat zij zelf de weg gaan aanleggen. Er is reeds begonnen met de realisatie,  maar telkens dient gestopt te worden.  Reden:  de aanleg van de verharde weg wordt door de bewoners gedaan,  stenen zijn er voldoende in de bergen en  deze worden door de bewoners, zowel vrouwen als mannen te voet aangevoerd.Grondwerkzaamheden worden ook door de bewoners met de hand gedaan. Om in de toekomst te voorkomen dat de nieuwe aangelegde verharde weg in de regentijd weg spoelt, dienen de voegen van de stenen opgevuld te worden met een cement-specie   Maar als het geld bij de Stichting  op is, stoppen ook de werkzaamheden! Op dit moment is er nog 1 kilometer te realiseren. Voordelen als deze weg is aangelegd:  bereikbaarheid van de bewoners van en naar hun huisje  in de bergen,  dus niet meer over de onverharde paden. Vervolgens  wordt een verbinding met het achterland gelegd, wat  economisch voordeel oplevert. Uiteindelijk dient er nog voor 1 kilometer weg cement aangekocht te worden!

Eindconclusie:aankoop cement voor 1 km weg   €  12.000,-

weg1  weg2

6. Voetbal trapveldjes (verslag Joep Berndsen dd mei 2013)
Al  jaren lang wordt door veel kinderen uit Les aan Charles gevraagd;  wij willen voetbal-trap-veldjes , schoenen, voetballen, voetbalshirts en broeken en  goals (doelen) nodig. We zijn met de auto rond gereden en hebben ons goed georiënteerd met als resultaat dat we enkele locaties  gevonden hebben.  Charlès gaat onderzoeken of de grond (terrein) van deze zgn. trapveldjes te koop of eventueel te huur zijn.

Les heeft ca. 1000 kinderen. Veel kinderen  hangen en lummelen in hun vrije tijd op straat! Uitgaande van een  100- tal kinderen die  graag willen voetballen:
A-aankoop  voor 100 kinderen shirts+broek+sokken+schoenen  € 1.600,
B-aankoop 6 stuks voetballen (stevige kwaliteit)             €  48,-
C-8 stuks goals (doelen), door bewoners zelf te lassen en voorzien van visnetten         €  400,-
D-4 stuks trapveldjes  aankoop /huur grond ? Bij een eventuele huur van de grond wil de Stichting overwegen om de kosten van de jaarlijkse huur voor haar rekening te nemen!

eindconclusie:
aankoop voetbalschoenen-sokken-broek-shirt-bal-goals investering   €  1.600,-   (100) aankoop/huur grond locatie’s ?

P1020556

 

 

 

Vorige projecten en activiteiten van de stichting.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.help-desa-les-bali.nl/projecten/