Pagina afdrukken

Jaarverslag 2015

Jaarrekening Stichting Help Des a les, Bali
BALANS
 Balans / Winst- en verliesrekening   2015

 

 

2015 2014
Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit) Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)
Balans
Activa
Liquide middelen
Bank 462,84 516,88
Totaal: Liquide middelen 462,84 516,88
Totaal: Activa 462,84 516,88
Resultaat
Resultaat (Te verwerken)
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode) 54,04 516,88
Totaal: Resultaat 462,84 516,88
Totaal: Balans 462,84 462,84 516,88 516,88
Winst- en verliesrekening
Opbrengsten
Baten en donaties
Donaties particulieren 5.266,00 642,00
Donaties bedrijven | scholen ed 600,00 2.000,00
Totaal Baten 5.866,00 2.642,00
Opbrengsten 5.866,00 2.642,00
Kosten
Webhosting 39,26
Totaal: 39,26
Resultaatbestemming
Charles Jacobs Bali scholingsfonds 5.000,00 2.000,00
Donaties dorp Desa Les 650,00
Bouw en onderhoud website 166,15
Bankkosten 103,89 85,86
Totaal: 5.920,04 2.085,86
Totaal: 5.920,04 2.125,12
Resultaat 54,04 516,88
Totaal: Winst- en verliesrekening 5.920,04 5.920,04 2.642,00 2.642,00

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.help-desa-les-bali.nl/jaarverslag-2015/