Pagina afdrukken

Jaarverslag 2014

Jaarrekening Stichting Help Des a les, Bali
BALANS
 Balans / Winst- en verliesrekening   2014
Balans
Activa
Liquide middelen 516,88
Totaal: Activa 516,88
Resultaat
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode) 516,88
Totaal: Resultaat 516,88
Totaal: Balans 516,88 516,88
Winst- en verliesrekening
Opbrengsten
Donaties 2014 2.642,00
Totaal: Opbrengsten 2.642,00
Kosten
Hosting webstite 39,26
Besteeds aan doelstellingen:
Desa les Charles Jacobs 2.085,86
Totaal 2.125,12
Resultaat 516,88
Totaal: Winst- en verliesrekening 2.642,00 2.642,00

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.help-desa-les-bali.nl/jaarverslag-2014/