Pagina afdrukken

Het Klivia Project

Het Klivia Project is ontstaan uit een zoektocht naar een passend verjaardagscadeau voor José Verspaget bij het bereiken van een respectabele leeftijd. Na een aantal vergaderingen waren de harde feiten bekend:

 1. José’s tweede naam is, zoals bij velen bekend: Zuster Klivia.
 2. Klivia maakt zich graag nuttig en is de behulpzaamheid zelve.
 3. In juli 2006 ontmoette ze op Bali Charles Jacobs, woonachtig in Desa Les.;
  Charles heeft daar met behulp van vrienden o.a. een schooltje en ziekenhuisje gebouwd.
  zie ook www.help-desa-les-bali.nl
 4. Klivia is er vol van geraakt en wil daar gaan helpen samen met Els Michies.

Het passende cadeau voor José werd Het Klivia Project, wat ze samen met vrienden, kennissen, donateurs en sponsors zal gaan uitbouwen.
 

 

HET PROJECT:

 

Vrij snel na het grote feest was de doelstelling van Het Klivia Project omschreven:

 1. Het delen van kennis op het gebied van wondverzorging en huidaandoeningen.
 2. Proberen de tekorten aan medicijnen, verbandmiddelen en medische instrumenten op te heffen.
 3. Bovenstaande in 1e instantie in Desa Les, indien mogelijk ook op andere plaatsen waar dezelfde behoeften bestaan.
 4. Bij voldoende financiële middelen inventariseren waar en op welk gebied meer (andere) hulp nodig is en daar uitvoering aan geven.
 5. Zoveel mogelijk donateurs en sponsors werven die bovenstaande zaken mogelijk maken.

De voortgang en resultaten kun je lezen bij NIEUWS

Met nadruk wijzen wij er op, dat dit initiatief is ontstaan vanuit een vriendenclub, dat wij geen enkel winstoogmerk betrachten en dat iedere cent die binnenkomt wordt besteed aan het project.
Dat betekent ook kennis overdragen op andere locaties in Bali, zoals verpleegkundige-opleidingen, bij de Puskesmas (overkoepelende gezondheidszorg), huisartsen en verloskundigen.

De ervaring heeft ons allen geleerd dat het ter plekke organiseren en spullen er zelf naartoe brengen het meest effectief is en dat het dan ook bij de mensen terecht komt waarvoor het bedoeld is.
Er heerst nog zoveel armoede en ellende op dit prachtige eiland, dat meer hulp absoluut niet overbodig is. Heel voorzichtig denken wij al aan huizenbouw voor de vele dakloze gezinnen.

Als dit je aanspreekt meld je dan aan als donateur
Mocht het project ooit groter worden en financieel meer omvattend, dan zullen wij natuurlijk stappen ondernemen om een Stichting voor Het Klivia Project op te richten.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.help-desa-les-bali.nl/het-klivia-project/